Valviran kosto


Pahoittelen, että en ole päivittänyt tätä blogia vähään aikaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on koko kevään ja alkukesän painostanut minua ja Lääkärikeskus Lupausta. Kyseessä on terveyspalveluista vastaavan johtajan tehtävä, josta AVI on vaatinut minua luopumaan. Liikenevä aikani on mennyt tähän prosessiin.

AVI päätti 14.6.2018 peruuttaa oikeuteni toimia Lupauksen terveyspalveluista vastaavana johtajana. Päätöksen ovat allekirjoittaneet AVI:n ylitarkastaja Ritva Makkonen ja lakimies Tapio Tuovinen, mutta uskon Valviran painostaneen heitä. Päätöksen seuraukset ovat vakavat ja joudun sen vuoksi sulkemaan yritykseni. Tästä ovat uutisoineet mm. Yle ja Savon Sanomat.

Osoitan tässä kirjoituksessa, kuinka Valvira valehtelee toimittajille ja on alusta asti osallistunut AVI:n päätöksentekoon. Valviran vaikuttaminen AVI:n päätökseen voi olla jopa lainvastaista.
Näin Valvira valehtelee

Valviran tehtävä on valvoa ja ohjata terveydenhuollon ammattihenkilöitä. AVI myöntää, ja peruu, yksityisen terveydenhuollon luvat, joihin kuuluu myös vastaavan johtajan lupa. Valviralla ei ole oikeutta puuttua – vaikka mieli joskus tekisikin – AVI:n toimivaltaan kuuluviin lupiin.

Minun asiassani Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi ei ole malttanut pysyä tontillaan. Hän on osallistunut aktiivisesti AVI:n lupaani koskevaan päätökseen antamalla ohjeita ja esittämällä omia mielipiteitään päätöksen allekirjoittaneelle ylitarkastaja Ritva Makkoselle. Toimittajille Valvira kuitenkin kiistää jyrkästi vaikuttaneensa AVI:n päätökseen:

Yle kirjoittaa 2.7.2018: ”Pöntynen kirjoittaa tiedotteessa, että Itä-Suomen aluehallintovirasto olisi tehnyt päätöksensä Valviran ohjeistamana. Valvirasta asia kiistetään. Valviran terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen painottaa, ettei Valvira ole ohjeistanut eikä sillä olisi oikeuttakaan ohjeistaa aluehallintovirastoa.”

Savon Sanomat kirjoittaa samaan tapaan 3.7.2018: ”Varoituksen jälkeen emme ole puuttuneet Pöntysen toimintaan. Avi on tehnyt päätöksen itsenäisesti, Valviran ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen alleviivaa.”

Valheet paljastuvat

Sain AVI:n ylitarkastaja Ritva Makkoselta sähköpostilla ilmoituksen vastaavan johtajan luvan perumisesta jo 26.3.2018. 

Useista yrityksistä huolimatta en tavoittanut Makkosta. Soitin 9.4. AVI:n aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiaiselle, ja tiedustelin syytä AVI:n haluun peruuttaa lupani toimia vastaavana johtajana. Keskustelin Tarkiaisen kanssa noin 11 minuuttia. Puhelun aikana Tarkiainen kertoi mm. seuraavaa:

Minulla on sellainen käsitys, että Ritva Makkonen keskusteli tästä Valviran kanssa…

Että sikäli aluehallintovirasto on toiminut asianmukaisesti, että on tosiaan keskusvirastonkin [=Valvira] kanssa keskustellut ja sieltä haettu ajatusta siitä, että kuinka tässä kannattaa toimia

Mun oletus on että keskustelua on käyty Tarja Holin kanssa mutta nyt en voi olla ihan varma…Varmastikin Tarja Holi on yks taho jonka kanssa voi keskustella. Heillä työskentelee myös Helena Mönttinen niminen lakimies ja Kirsi Liukkonen niminen lakimies, että joku varmasti heistä. Nyt en pysty ihan varmasti sanomaan kun Ritva Makkonen on se henkilö, joka on näitä keskusteluja käynyt.”

Kaikki Tarkiaisen nimeämät henkilöt työskentelevät Valviran valvontaosastolla.

Tästä pääset kuuntelemaan kyseisen kohdan Tarkiaisen puhelusta:
Keskustelin myös AVI:n ylitarkastaja Makkosen kanssa puhelimessa 17.4.18.  

Makkonen kertoi puhelimessa mm. seuraavaa: 

Valvira on meidän ohjaava viranomainen ja Valvira on tutustunut tähän asiaan ja tehnyt tämän päätöksen [kirjallinen varoitus], ja on hyvin luonnollista, että me Valviran kanssa keskustellaan

Tarja Holi on mulle vastannut ja hänen kanssaan on tästä tästä…

Kysyn puhelussa Makkoselta, onko AVI:n perustelussa Holin näkemys mukana. Makkonen vastaa:

Joo, hän kirjoittaa, että hän on sitä mieltä, …mutta sen asian ratkaisee kyseinen aluehallintovirasto ”.

Pitkän harkinnan jälkeen julkaisen Makkosen kanssa käymäni puhelinkeskustelun. Kyseessä on virkapuhelu, jossa osoitetaan Valviran toimineen mahdollisesti lainvastaisesti.

Arvelen Valviran käyttäneen Makkosta tässä asiassa hyväkseen. Nauhoite yhdessä Liukkosen julkisen valehtelun kanssa vahvistaa käsitystäni siitä, että kaiken takana on Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi. Tämä on hänen kostonsa siitä, että olen kritisoinut Valviran valvontaosaston toimintaa julkisesti.

Tästä pääset kuuntelemaan puhelinkeskusteluni ylitarkastaja Makkosen kanssa: 
Valviran roolia AVI:n päätöksenteossa käsitellään 3:30 alkaen.

(Puhelun alussa Makkonen ilmoittaa henkilökohtaisen syyn sille, miksen tavoittanut häntä aikaisemmin. Kohta on poistettu, koska se ei liity käsiteltävään asiaan.)


Valviralla näpit pelissä 

Olen tiennyt koko ajan, että aluehallintovirasto ei ole tehnyt tätä päätöstä itsenäisesti.

Toimitin selvitykseni Aviin 8.6. ja päätös on tehty kolmessa arkipäivässä (14.6.). Päätöksen kirjoittaja on selvästi perillä tapauksestani ja hänellä on ollut kiire saada päätös valmiiksi.

Makkosen puhelusta huomaa, että ajatus tai tarve vastaavan johtajan oikeuksien peruuttamisesta ei ole hänen ideansa. Hän ei edes muista vastaavan johtajan tehtäviä, vaan kertaa ne papereistaan. Mikäli ajatus tai tarve vastaavan johtajan oikeuksien peruuttamisesta on tullut Valviran painostuksesta, asiassani on rikottu lakia.

Puhelussa ylitarkastaja Ritva Makkonen ei pitänyt asiaa kiireellisenä, ei ymmärrä asian vakavuutta eikä osaa edes sanoa, miksi vastaavan johtajan oikeuksiani tarvitsee rajoittaa. Makkosen vastaukset ovat sekavia ja ristiriitaisia. Ensin hän mm. toteaa, että tällainen vastaavan johtajan oikeuksien poistaminen on erittäin harvinaista, mutta parin minuutin päästä kertoo tehneensä samanlaisen päätöksen edellisellä viikolla. Makkonen ei todellakaan ole perillä asiastani. Väitän, ettei hän ole päätöksen kirjoittaja, vaan pelkkä allekirjoittaja.
Päätöksen viimeinen sivu. Makkonen kuittaa "homman hoidetuksi" Valviralle.Epäselväksi ei jää AVI:n yhteydenpito Valviran valvontaosaston johtajan Tarja Holin kanssa.

Mikäli Valviran ja AVI:n yhteydenpito asiassani olisi liittynyt yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseen, ihmettelen lopputulosta: olen ainoa lääkäri, jonka oikeuksia AVI on rajoittanut T3-kiistaan ja krooniseen väsymysoireyhtymään liittyen. Muihin lääkäreihin AVI ei ole edes ollut yhteydessä.

Samaa ihmettelee Savon Sanomissa (3.7.18) myös Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, joka ”pitää vastaavan lääkärin eväystä harvinaisena liikkeenä”. Tapaukseni on ensimmäinen, joka hänellä on tullut vastaan.

Mikäli AVI:n Makkonen on kysynyt Valviran Holilta juridisia toimintaohjeita, ja Holi on näitä antanut, on lopputulos outo ja mahdollisesti laiton. Makkosen ja Holin yhteydenpidon seurauksena oikeuteni toimia vastaavana johtajana peruttiin vastoin yhtenäistä käytäntöä.

Olin yhteydessä jo maaliskuussa Valviran valvontaosaston lakimies Marja Neuvoseen, joka vastasi tiedusteluuni vastaavaan johtajan luvista näin:

”Valvirassa yksityisen terveydenhuollon lupa-asioita käsitellään yksityiset luvat -osastolla.”

Alla olevasta Valviran organisaatiokaaviosta näkee räikeimmän Valviran ja AVI:n väliseen yhteydenpitoon liittyvän väärinkäytöksen. Valvirassa on oma Esa Koukkarin johtama yksikkö yksityisen terveydenhuollon lupia varten. Tarja Holi ei työskentele siellä, vaan johtaa valvontaosastoa, jonka toimintaa olen aikaisemmin kritisoinut.


Kuva: valvira.fi


Makkosella ei ollut vastaavan johtajan lupaa koskevassa asiassa mitään oikeutta tai työtehtäviin liittyvää syytä olla yhteydessä valvontaosaston johtaja Tarja Holiin. Tämän vuoksi väitän, että Valviran valvontaosasto ohjasi lainvastaisesti AVI:n päätöksentekoa. 

Tämä on se syy, minkä vuoksi ryhmäpäällikkö Liukkonen valehteli niin jyrkin sanankääntein kahdelle toimittajalle.

Raukkamaista vastuun välttelyä

Ryhmäpäällikkö Liukkonen kiistää jyrkästi Valviran osallisuuden AVI:n epäyhdenmukaiseen päätökseen. Se on valhe, jolla Valvira yrittää pelastaa itsensä ja jättää AVI:n yksin kantamaan vastuun tehdyistä virheistä.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja Makkonen ja lakimies Tuovinen kantavat päätöksestään virkavastuun, mutta sympatiani ovat tässä asiassa heidän puolellaan. Näin hävytöntä temppua en edes minä odottanut Valviralta.

Olen korostanut jo pyhäinpäivästä asti, että Valviran toiminta ei kestä päivänvaloa. Ryhmäpäällikkö Liukkosen valehtelu sai minut ymmärtämään Valviran väärinkäytösten koko vakavuuden. Valviran valvontaosasto aiheuttaa valheillaan vielä oman tuhonsa.

Tällaisten väärinkäytösten tulee kiinnostaa Valviran ja AVI:n toiminnasta vastaavia ministereitä. Pyydänkin ministereitä Annika Saarikko, Petteri Orpo ja Antti Häkkänen käynnistämään kiireisen erityisselvityksen Valviran valvontaosaston ja Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta.

Nämä lääkäreitä ja heidän potilaitaan koskettavat ”sarjaoikeusmurhat” tulee saada loppumaan.


Minkä kunniani ja omatuntoni kautta oikeaksi vakuutan,

Kuopiossa 7.7.2018yleislääkäri Ville Pöntynen


Kommentit

 1. Vastaukset
  1. Helsinkiin tarvittais Villen kaltaisia lääkäreitä jotka ymmärtää mitä lääkärinvala velvoittaa . Meillä lääkäri saa valehdella päin näköö ja eduskunnanoikeusasiamies , aluehallintovirasto kumppaneineen hyväksyy . Mahtavatkohan hyötyä jollain .

   Poista
 2. No niin, kylläpä on Valviran Tarja Holi sujuvasti masinoinut Itä-Suomen avin lupapäätöksen! Salaa, laittomasti. Ylen haastattelussa Kirsi Liukkonen, joka on Valviran valvontaosaston lakimies: "Valviran terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen painottaa, ettei Valvira ole ohjeistanut eikä sillä olisi oikeuttakaan ohjeistaa aluehallintovirastoa.”

  Liukkonen kieltää tomerasti Valviran olleen missään tekemisissä avin päätöksen kanssa. Ja Liukkonen lisää, "...ettei Valvira ole ohjeistanut eikä sillä olisi oikeuttakaan ohjeistaa...".Liukkonen siis tietää heti, ettei Valviralla olisi tällaiseen oikeutta. Jos Valvira olisi näin tehnyt, niin Valvira olisi toiminut toimivaltansa ulkopuolella ja ehkä laittomasti.

  Valviran Tarja Holi on näin kuitenkin toiminut. Puhelut kertovat omaa kertomustaan. Avin päätöksen jakelussakin on Valvira. Miksi? Avin lupapäätös ei kuulu Valviralle mitenkään.

  Holi lisäksi on valvontaosastolta eikä lupaosastolta. Holi ei olisi saanut olla asian kanssa missään tekemisissä.

  Salliiko ministeri Saarikko Holin laittoman toimivallan ylityksen? Holi on luultavasti tehnyt virkavirheen ja pahan sellaisen. Holi on salassa päsmäröinyt avin lupapäätöstä, joka ei kuulu Valviralle mitenkään, ja kaikkein vähiten se kuuluu valvontaosastolle.

  Ministeri Saarikko: nyt on oikeasti Pöntysen vaatiman erityisselvityksen paikka! Voiko Holi jatkaa tehtävässään tämän jälkeen? Minusta ei voi.

  VastaaPoista
 3. Toivottavasti asia käsitellään reilusti ja tälläinen pelleily loppuu

  VastaaPoista
 4. Jostain syystä hiipii mieleen myös tämän päivän suomalainen yhteiskunta, kun lukee profeetta Jesajan näkyä Juudasta ja Jerusalemista:

  Jesaja 1

  16. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.
  17. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.
  18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
  19. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
  20. mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.
  21. Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.
  22. Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu.
  23. Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita; kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat; eivät he hanki orvolle oikeutta, lesken asia ei pääse heidän eteensä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lisäksi myös tässä yhteydessä ei varmastikaan ole huono paikka lainaukselle George Orwellin kirjasta Vuonna 1984:

   ”Kaksoisajattelu tarkoitaa että ihmisellä voi samanaikaisesti olla jostakin asiasta kaksi ristiriitaista mielipidettä ja hän hyväksyy ne molemmat. Puolueintellektuelli tietää mihin suuntaan hänen on muutettava muistojaan; niinpä hän tietää tekevänsä todellisuudelle tepposet, mutta kaksoisajattelua harjoittamalla hän vakuuttaa itselleen myös ettei hän tee sille väkivaltaa. Prosessin on oltava tietoinen, muuten sitä ei voi toteuttaa riittävän tarkasti, mutta sen on oltava myös tiedoton, muuten se tuntuu valheelliselta ja synnyttää samalla syyllisyyttä. Kaksoisajattelu on Engsosissa aivan keskeistä, sillä puolueen peruslinjana on harjoittaa tietoista petosta samalla säilyttäen se määrätietoisuus, joka liittyy täyteen rehellisyyteen. On ehdottoman välttämätöntä esittää tahallisia valheita ja samalla vilpittömästi uskoa niihin, unohtaa tosiasiat kun niistä alkaa olla haittaa, ja sitten, kun siihen on taas aihetta, vetää ne esiin unohduksesta juuri niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen, kieltää objektiivisen todellisuuden olemassaolo ja samalla koko ajan ottaa huomioon tämä todellisuus, joka halutaan kieltää”

   Poista
  2. Olisko Sulla Aki jotain ihan omaakin sanottavaa mustakantisen ja Orwellin lainauksien sijaan?
   Nykyään arvostetaan suorapuheisuutta, eikä tarvitse enää näin kaukaa kiertäen kaartaa lainaamalla jotain tekstinpätkää, jolla ilmeisesti haluat mielipiteesi tuoda esiin jotenkin keskivertoa näppärämmällä tavalla.

   Mitä alkuperäiseen tekstiin tulee, niin jos epäillään laittomuuksia näin julkisesti, niin ei muuta kuin juristit asiaa vatvomaan, ei ne kiitollisuuden velassa olevat potilaat varmaan tätä keissiä ratkaise.

   Kun luin ekoja Villen kommentteja:
   https://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/ristiriitaiset-lausunnot-seka-valinpitamattomyys-estavat-kilpirauhasongelmien-hoitoa/
   jo asiaan ja omaankin sairauteen hieman syvemmin perehtyen, niin ajattelin että Wau, siinäpä todella rohkea lääkäri kun noin uskaltaa tuulimyllyjä vastaan taistella. Samalla tosin väistämättä heräsi ajatus että nyt on tallottu jonkun varpaat ja mitähän tästä seuraa.

   Mutta oliko lopputulema todella sen arvoinen ja itääkö tästä tapauksesta sellainen siemen joka oikeasti asiaa muuttaisi. Siis oliko tämä uhraus sen arvoista?
   Jos vilpittömästi Ville olet sitä mieltä, niin nostan todellakin hattua Sinulle ja syvään kumarran. Maailmassa on ihan liikaa niitä narun päässä olevia pässejä joita viedään miten halutaan.

   Onnea valitsemallasi tiellä!

   Poista
 5. Hei Bonobo, pahoittelut, jos lainaukset jäivät "hiertämään" mieltäsi. Mielellään keskustelisin kanssasi lisää, mikäli todella haluat kuulla sanottavaani enemmänkin. Laita vaikka jokin yhteystietosi niin voidaan palata aiheeseen sitäkin kautta.

  Villelle edelleen isoa kiitosta rohkeasta työstä! Asioiden muutos voi monesti vaatia sillä hetkellä kipeältä tuntuvia uhrauksia.

  VastaaPoista
 6. Hei ja Tervetuloa Sunshine Financial Group Inc.:iin

  Oletko liikemies tai nainen? Oletko joissakin taloudellisissa häiriöissä tai tarvitsetko varoja aloittaaksesi oman yrityksen tai projektin tai ostamaan talon tai auton? ja olet sitä mieltä, että on vaikeaa saada pääomalainaa paikallisilta pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta?

  Olemme oikeutettu ja hyvämaineinen lainayhtiö. Olemme dynaaminen yritys, jolla on taloudellista tukea. Päätavoitteemme on auttaa sinua saamaan ansaitsemasi palvelut ja tarjoamme sekä turvallisia että turvattomia lainoja

  Taloudelliset ratkaisumme

  Käteisennakkoa
  Nopea raha laina
  Toista luotto
  Yrityslaina
  Velkojen vakauttaminen
  Laina ilman luottotarkistusta

  SOVELLETA EI-PANKKIKOROITUKSEEN NYKYISELLA 3%

  Jos olet kiinnostunut saamaan lainaa, niin ystävällisesti kirjoittaa meille lisätietoja sähköpostitse alla.
  Sähköposti: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Odotamme innokkaasti kuulemistasi mahdollisimman pian.

  Parhain terveisin
  Susan Benson

  VastaaPoista
 7. Näytti blogin pitäminenkin loppuvan.
  Tuskin enää kukaan yksityislääkäri enää lähtee samaan kuin Ville.

  VastaaPoista
 8. Hyvää päivää kaikille!

  Muun muassa sähköpostisi on valittu hyötymään luotettavimmista ja helpoimmista mahdollisista rahoituspalveluistamme.

  Vuoden 2023 alussa instituuttimme antaa sinulle bonusluottoja 5 500,00 eurosta 5 000 000,00 euroon takaisinmaksuajalla 1 - 50 vuotta ja kaikki tämä 2 prosentin vuosikorolla 3 prosentin vuosikoron sijaan.

  Jotta voit hyötyä rahoituspalveluistamme, ota ystävällisesti yhteyttä herra George Karl sähköpostitse:

  perrywhite2016@gmail.com
  perrywhite2016@gmail.com

  Palvelumme ovat avoimia kaikille kansalaisuudestasi riippumatta.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Valviran salattu elämä

Ensimmäinen ilmianto

Potilas numero 6