Valviran asiantuntijalääkärin lausunto

Aiemmassa blogikirjoituksessani julkaisin Valviralta saamani selityspyynnön, jonka pääset lukemaan tästä linkistä. Tässä kirjoituksessani jatkan selityspyyntöön liittyvien asiantuntijalausuntojen paljastamista. 

En usko saavani oikeudenmukaista käsittelyä 18.12.2017 kokoontuvan valvontalautakunnan edessä. Olen toimittanut Valviraan lääketieteelliset perustelut toiminnalleni, mutta ne näyttävät kaikuvan kuuroille korville.


Selityspyyntöön liittyvät asiantuntijalausunnot

 • Omat kommenttini yllä oleviin asiantuntijalausuntoihin ilman potilaskohtaisia perusteluja olen toimittanut Valviralle ja ne pääset lukemaan tästä

Tekemämme (minun ja kahden asiantuntijalääkärin) potilaskohtaisia arvioita tulen julkaisemaan myöhemmin.

Yleinen pohdinta ja johtopäätökset


Endokrinologi Satu Vehkavaara toimii Suomen Endokrinologiyhdistyksen puheenjohtajana. Oppikiistan keskellä toisen osapuolen puhemiehen käyttäminen asiantuntijana syö mielestäni asian käsittelyn objektiivisuutta. Valviraa tämä ei näytä häiritsevän.

Pyydän teitä kiinnittämään huomiota lausuntojen laatuun. Kun luette lausunnot ajatuksella, voitte huomatta kuinka toinen asiantuntijoista on toistanut ulkoa opettelemaansa mantraa eikä todennäköisesti ole edes perehtynyt 13.6.2016 toimittamaani selvitykseen. Kyseisen selvityksen julkaisin blogissani aiemmin ja sen pääset lukemaan tästä

Hän ei osoita minkäänlaista halukkuutta tieteelliseen pohdintaan eikä kuuntele esittelemiäni perusteluita. Jos simpanssi osaisi copy-paste -toiminnon, se pystyisi tekemään yhtä hyvän – tai huonon – taustojen kartoittamisen. Tämän lisäksi hänen käyttämänsä teoriatausta sisältää tieteellisiä virheitä, jotka tulen käsittelemään myöhemmin. 

Sitä vastoin toinen asiantuntijalääkäri on selvästi perehtynyt toimittamaani selvitykseen. Hän tekee asiantuntijalääkärin työnsä objektiivisesti ja asioita avoimin mielin pohtien. Hän on kriittinen silloin, kun kritiikille on aihetta, mutta osaa antaa myös tunnustusta ajatuksilleni, silloin kun olen sen ansainnut. Hän ymmärtää, että aikaisemmin kerätyssä tieteellisessä tiedossa on todennäköisesti virheitä tai puutteita. Tämän vuoksi hän ei yritä tyrmätä minua copy-paste –taktiikalla. Juuri tällaiset ihmiset ovat suomalaisen terveydenhuollon kehittäjiä - jos vain annamme heille siihen mahdollisuuden. 

Kun vertaatte näitä asiantuntijalausuntoja aikaisemmin julkaisemaani Valviran selityspyyntöön, voitte huomata, että Valviran lakimies Marja Neuvonen on käyttänyt pääsääntöisesti vain toista, huonolaatuista, lausuntoa selityspyyntönsä laadintaan. Toisesta lausunnosta hänelle on kelvannut vain kannaltani negatiiviset asiat. Mielestäni Neuvosen toiminta on tarkoituksen hakuista. Toki kyseessä on kaksi lääketieteen eri alojen asiantuntijaa, mutta kyllä yleislääketieteen erikoislääkäri ymmärtää myös endokrinologiasta. Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosointi ja hoito on ensisijaisesti yleislääkäreiden vastuulla. Asianomaisena minun on kuitenkin vaikea arvioida asiaa objektiivisesti.


Onko Sinun mielestäsi Neuvonen toiminut tarkoituksen hakuisesti yrittäen löytää mahdollisimman paljon perusteita ammattioikeuteni rajoittamiseen jättäen kaikki puolustavat seikat huomiotta? 

Olisiko Neuvosen pitänyt kiinnittää enemmän huomioita lausuntojen johtopäätösten selvään ristiriitaisuuteen (joka pahenee entisestään potilaskohtaisessa tarkastelussa)?


Valviralle toimittamastani kannanotosta (linkki ylempänä kohdassa "Selityspyyntöön liittyvät asiantuntijalausunnot") löytyy lääketieteelliset perusteet toiminnalleni ja endokrinologi Vehkavaaran lausunnossa esiintyneille yleisille, lähes jokaisen potilaan kohdalla toistuville virheille, kuten väitteelle liian suuresta kilpirauhaslääkkeen annoksesta ja tyreotoksikoosista (ks. video aiheesta). Potilaskohtaisiin arvioihin palaan myöhemmin.

Minulta kysytään usein, miksen erikoistu endokrinologiaan. Vastaus on selvä; Olen henkeen ja vereen yleislääkäri. Rakastan kokonaisuuden hallintaa ja kokonaisvastuun ottamista. Yhdistän erikoislääkäreiltä saadun (asiallisen) tiedon potilaan tilanteeseen, jotta kokonaiskuva tarkentuisi. Hoidan monipuolisesti kaiken ikäisiä potilaita, joista vain osalla on endokrinologisia ongelmia. En halua luopua esimerkiksi suoliston ja energian tuotannon ongelmien diagnosoimisesta ja hoitamisesta. Tämän vuoksi minusta ei tule endokrinologia.

Se, etten ole endokrinologi ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö osaisi hoitaa potilaitani myös hormonivalmisteilla. Olen työskennellyt ahkerasti oppiakseni mm. T3-lääkehoidon tehokkaan ja turvallisen toteuttamisen. Endokrinologeilla ei ole olemassa salaista tiedon lähdettä, johon muilla lääkäreille ei ole oikeutta. Usein he itse sulkevat oven parhaalta tiedon lähteeltä - kilpirauhaspotilailta.

T3-hoitoon minulla ei ole mitään tunnesidettä. T3-lääkevalmisteet ovat minulle työkaluja siinä missä Burana- tai antibioottikuuritkin. Voisin luovuttaa kaikki T3-hoitoa saavat potilaani endokrinologien ja sisätautilääkärien hoitoon, mikäli he vaivaituisivat perehtymään hoidon toteuttamiseen. Tulen osoittamaan, etteivät endokrinologit ole valmiita ottamaan hoitovastuuta tässä asiassa. Sen vuoksi minä teen oman osuuteni ja käytän T3-valmisteita yleislääkärinä.

Alla olevalla videolla osoitan käytännössä kuinka vakavan virheen endokrinologi Vehkavaara tekee asiantuntijalausunnossaan väittäessään potilaideni olevan tyreotoksikoosissa eli kilpirauhashormonimyrkytyksessä.


Jätän toisena asiantuntijana toimineen yleislääketieteen erikoislääkärin henkilöllisyyden paljastamatta, koska pelkään hänen joutuvan saman mustaan kollegiaalisuuteen liittyvän painostuksen ja vainon kohteeksi, johon olen itse joutunut. Se voisi vahingoittaa hänen uraansa ja aiheuttaa hänelle tarpeetonta henkistä kärsimystä. Hän on tehnyt työnsä hyvin, joten hän ei ole sitä ansainnut. Kunnioitan häntä kollegana ja tämä on tapani osoittaa se hänelle.


Minkä kunniani ja omatuntoni kautta oikeaksi vakuutan,

Kuopiossa 5.12.2017

LL Ville Pöntynen

Kommentit

 1. Oikeuskansleri on juuri antamassaan päätöksessä todennut, että viranomainen ei voi vedota henkiövajaukseen tai organisaatiomuutoksiin asioiden käsittelyn viivästymisessä. Liioin Neuvosen "priorisointi" ei ole viranomiselle missään tilanteessa mahdollinen. Mielenkiintoista, että JURISTI rikkoo tätä periaatetta.
  OK on aiemmassa päätöksessään eräässä vakuutusasiassa moittinut, että toinen puoli on jätetty huomiotta.
  Kelan sivustoilla lukee - "kilpirauhasn vajaatoiminta on niin yleinen sairaus, että diagnoosin voi tehd muukin kuin erikoissairaanhoidon yksikkö tai erikoislääkäri" Endokrinologiyhdistys yrittää siis olle Kelaa pätevämpi tutkimuksen määrittelijä. No tämähän ei yllätä, laki - edes Perustuslaki - ei paljon paina.
  Ennen joulua OAM antaa päätöksensä kanteluuni näistä LAKIEN VASTAISUUKSISTA - Perustuslaki ja Laki viranomaisn toiminnan JULKISUUDESTA. Vuosi tutkittu, joten aivan kevyt asia ei ole - keskimäärin n. 6 kk. Kysymys on ennen muuta Palkon ja Endokrinologiyhdistyksen keskinäisistä yhteyksistä
  Hyvää Joulua kaikille

  VastaaPoista
 2. Oireet poistavassa hoidossa TSH on 0...0.5. (Terveiden henkilöiden valtaosan arvo on 1.1...1.2 mutta tyroksiinilääkitys hämää aivolisäkkeen alentamaan TSH:n aiheettomasti.)

  http://www.rcpe.ac.uk/sites/default/files/jrcpe_47_4_toft.pdf on kokeneen skottiendo Anthony Toftin potilasmyönteinen lehtikirjoitus kilpirauhashoidon surkeasta tilasta.

  Siinä mm. selkeästi kumotaan Suomessakin levitetty valhe, että matala TSH merkitsisi aina liikatoimintaa. Tosiasiassa aniharvoin merkitsee ja näkyy T3v:n nousuna yli viitealueen.

  ”... [tutkimuksessa] it was difficult to increase serum T3 into the hyperthyroid range with LT4 unless serum free T4 concentrations were markedly elevated at around 35–40 pmol/l.”
  ”This was an elegant demonstration that exogenous subclinical hyperthyroidism was a different entity from endogenous subclinical hyperthyroidism, even although serum TSH was suppressed in both conditions. In other words, a low serum TSH concentration in patients taking LT4 did not necessarily indicate overtreatment”
  _ _ _

  https://drive.google.com/file/d/1B_E4H4mHIzy3_M-1ITwrInGGrHN-PdMG/view esittää katkoviivalla, miten TSH-jakauman oikea puolisko olisi oikeasti terveiden muodostamalla vertailujoukolla. Tällainen saattaisi olla Völzken (PubMed 15785248) seuloma joukko, TSH-viitealue 0.25...2.12.

  VastaaPoista
 3. Kunpa julkisella sektorilla työskentelevien lääkäreiden toimet yhtä tarkoin tutkittaisiin ja spekuloitaisiin. Perheemme neljässä sukupolvessa olemme kaikki vuosia kärsineet oireista, jotka mm itselläni muodostuivat erittäin vakaviksi muutama vuosi sitten. Terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa saimme ainoastaan ylenkatsontaa ja v...tuilua. Mitään oikeita tutkimuksia ei tehty. Periaatteena on ollut vain todistaa, että mitään diagnosoitavaa tai hoidettavaa ei ole. Eräs erikoislääkäri sanoi:" se on niin, että jos asetetaan joku diagnoosi, niin se avaa tiettyjä ovia... kun ei aseteta diagnoosia, ovet pysyvät kiinni..." Eli ei tarvitse tutkia tai hoitaa yhtään enempää. Yksityissektorilla kahden eri lääkärin toimesta suoritettujen tutkimusten myöstä on suuri osa vaivojen ja oireiden aiheuttajista selvinnyt. Kiitos Ville Pöntysen, näistä kahdesta lääkäristä toinen! Pöntynen on perheemme kohdalla kirjallisesti konsultoinut useita erikoislääkäreitä ja lähettänyt myös yliopistosairaalaan jatkotutkimuksiin. Niissä ei ole tullut esiin mitään sellaista, mikä olisi kumonnut Pöntysen tekemät diagnoosit, johtopäätökset tai hoitolinjat, päinvastoin. Ne on oikeiksi havaittu ja todistettu.
  Suomessa korkeasti koulutetut, muka sivistyneet ihmiset, lääkärin titteliä kantavat, ovat jo vuosien ajan osoittaneet toimillaan olevan käsittämättömän epäkollegiaalisia ja väärin perustein kunnian- ja arvovallan himoisia. Katsotaan vuosia taaksepäin. Suomessa on jatkuvasti meneillään lääkäreiden kesken järjenvastaisia akateemisia ristiretkiä, joissa oleellisinta vaikuttaa olevan se, kenen sana eniten painaa, kenellä on tarpeeksi auktoriteettia olla jotain mieltä jostain tietystä asiasta. esimerkkeinä mm: antioksidanttiklinikat; Kaarlo Jaakkola, subutex / Pentti Karvonen, hyvänlaatuinen asentohuimaus; Tapani Rahko, kroonisten sairauksien hoitaminen ravinnon ja ruokavalion avulla / Antti Heikkilä jne.
  Historia toistaa itseään. Lääketieteessä pioneerit ja edelläkävijät, jotka käyttävät tieteellistä päättelykykyään ansiokkaasti potilaidensa hyväksi, joutuvat vallanhimoisten selkäänpuukottajien lynkkauslistalle. Kun alan pioneerit on lynkattu, saavat nämä narisistiset epä-profeetat kerätä OIKEUDETTOMASTI mainetta ja kunniaa itselleen pioneerien jo tekemästä työstä. MOT!
  ALKAKAA HYVÄT POTILAAT, JOTKA OLETTE JULKISELLA JÄÄNEET TARVITSEMAANNE HOITOA JA TUTKIMUKSIA VAILLE, TEKEMÄÄN VALVIRALLE JA ALUEHALLINTOVIRASTOILLE KANTELUT OMALTA KOHDALTANNE!
  Tilanne ei koskaan korjaannu, jos olemme vaiti ikuisesti. On aika meidän potilaiden nousta vastarintaan ja vaatia itsellemme oikeutta valita hoitavaksi lääkäriksi hänet, joka meitä oikeasti kuuntelee, tutkii ja hoitaa, hyvillä tuloksilla!

  VastaaPoista
 4. Funtionaalinen lääketiede ei ole epätiedettä, vaan erikoisala, kuten endokrinologia, kirurgia tms. Saman lääkärikoulutuksen ovat käyneet ja sitten erikoistuneet funktionaaliseen, joka on biokemiaa ja solubiologiaa mitä suuremmassa määrin. Biokemia ja solubiologia on kohtalaisen muuttumatonta, kuten sekin, että homo sapiensilla on kaksi kättä ja kaksi jalkaa.
  Jokainen lääkäri pitäisi VELVOITTAA opiskelemaan nämä tieteenalat läpikotaisin. Silloin voi jokainen potilas hoitopaikasta riippumatta saada oikeanlaista kohtelua, tutkimuksia ja hoitoa. Merkittävää asiassa on se, että tutkimatta ja hoitamatta jättäminen on HOITOVIRHE, ihan kuten väärät johtopäätökset tai väärät hoidot.
  Tutkimatta ja hoitamatta jääneitä potilaita, huonosti voivia ihmisiä, on Suomessa lukematon määrä. Onko Suomella, muka korkeatasoisena terveydenhuollon maana, varaa jättää suuri joukko kansalaisiaan hoitamatta? Hoitamaton aineenvaihdunnan häiriö johtaa mm. metaboliseen oireyhtymään, joka vaatii suuret määrät erilaisia lääkkeitä ja on kokonaisuudessaan yhteiskunnalle kallis sairaus.
  Aineenvaihduntasairaus johtaa myös immuunijärjestelmän pitkäkestoiseen kuormittumiseen, joka lopulta johtaa syövän puhkeamiseen. Tilastollisesti joka toinen suomalainen sairastuu syöpään. Moni meistä jopa useampaan kertaan. Hoitamaton aineenvaihduntahäiriö on monen pahan alku ja juuri, myös kansantaloudellisesti. Olisi kustannustehokkaampaa tutkia kunnolla, ja hoitaa "parilla edullisella pillerillä" ja oikeanlaisilla elämäntavoilla. Mutta siitähän ei tulisi lääketehtaille (ja osakaslääkäreille) niin suuria osinkotuloja...!

  VastaaPoista
 5. Tilastollisesti tiedetään, että noin 5 % kilpirauhaslääkityksellä olevista potilaista ei pärjää tyroxinilla, vaan tarvitsee T4/T3 -yhdistelmähoitoa tai T3 -monoterapiaa. Käytännössä nämä potilaat häviävät tilastoista, kun kaikille väitetään, että kukaan ei T3-hoitoa tarvitse. Eräs erikoissairaanhoidossa virassa oleva sisätautilääkäri mm. sanoi, että "T3-arvoa ei tarvitse mitata, kun siihen ei saa antaa lääkettä" Tivasin, että mitä niille potilaille tapahtuu, jotka eivät tyroxinista apua saa, hehän kuolevat siihen, vastasi tämä sisätautilääkäri uudelleen, että "T3-arvoa on turha mitata, arvo saa olla mitä tahansa, koska siihen ei lääkettä saa antaa."
  FIMEA / valvontalääkärit tutkii erityisluvan myöntämisen perusteet jokaisen T3-potilaan osalta ja myöntää luvan, mikäli T3-hoidon oikeat perusteet täyttyvät. Lääkäriliitto, endokrinologiyhdistys ja valvira kumoaa FIMEAN lääkäreiden arvion kevyin perustein. Pitäisikö ensisijaisesti evätä FIMEA:n lääkäreiltä oikeudet myöntää T3-lääkkeen erityislupia, jos lääkkeen määränneet lääkärit lynkataan? Valvonta pettää ja syytettyjen penkille joutuu epäjohdonmukaisesti kuka tahansa, joka on tiettyjen tahojen varpaille astunut.

  VastaaPoista
 6. Saamani tiedon mukaan jotkin apteekit, tulliviranomaiset, lääkäriliitto, endokrinologiyhdistys jne viranomaistahot ilmeisimmin rikkovat potilastietosuojalakia välittäessään potilaiden henkilö- ja sairaustietoja ristiin kolmansille osapuolille, ilman potilaan suostumusta ja potilaan tietämättä.
  Lääkäriliitto on ammattijärjestö, joka ei ole suoranaisessa hoitosuhteessa keneenkään potilaaseen. Siten hoitosuhteeseen perustuvaa tiedonsaatioikeutta ei näillä tahoilla ole olemassa.
  Tutkittakoon ensisijaisesti VALVIRAN:n itsensä, lääkäriliiton ja endokrinologiyhdistyksen, joidenkin apteekkien sekä tullivirkailijoiden toiminnan laillisuus. Sovellettavia lakeja mm: potilastietosuojalaki, tietorekisterilaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä perustuslaillinen itsemääräämisoikeus.
  Potilas- ja sairauskertomustietojen käsittelyoikeus on terveydenhuollon ammattihenkilöllä ainoastaan suoranaisen hoitosuhteen yhteydessä. Tietojen välittäminen ilman potilaan suostumusta rikkoo potilaan oikeuksia. Miksi viranomaiset eivät reagoi?
  Korppi korpin silmässä, pukki kaalimaan laidalla.

  VastaaPoista
 7. Hyvä lääkäri Pöntynen. Jostain syystä annat vain asiantuntijalausunnon antaneen endokrinologin nimen, mutta et yleislääkärin nimeä. Onko tähän joku erityinen syy vai onko nimi jäänyt epähuomiossa pois?

  VastaaPoista
 8. Kiitos Ville julkaisuistasi. Olisiko avoimuuden ja vilpittömyyden hengessä mahdollista julkaista myös tuo viimeinen, puuttuva asiantuntijalausunto (tai ote siitä), kuten nuo muutkin lausunnot? Hyvää kevättä!

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Valviran salattu elämä

Ensimmäinen ilmianto

Endokrinologiyhdistyksen bluffi paljastuu