Vastaukseni Valviralle

Olen yleislääkäri, jonka ammatin harjoittamisoikeutta uhataan rajoittaa 18.12.17, koska olen auttanut muuten apua vaille jääviä potilaitani tavoilla, joita tietyt tahot Suomessa eivät halua käytettävän.

Nämä tahot eivät esitä tieteellisen tarkastelun kestäviä perusteluja väitteittensä tueksi eivätkä he ole olleet usean vuoden aikana halukkaita rakentavaan keskusteluun asioiden ratkaisemiseksi. Sitä vastoin he ovat ottaneet strategiakseen kitkeä itsenäisen akateemisen ajattelun lääkärikunnasta ja ovat käyttäneet Valviran valvontakoneistoa päämääriensä saavuttamiseen.

Jo kymmenkunta kollegaa ennen minua on joutunut kokemaan tämän mustan kollegiaalisuuden epärehellisyyden ja moraalittomuuden. Ilman ensimmäistäkään toteutunutta potilasvahinkoa ja aina toisen lääkärin aloitteesta käynnistetyn selvityksen seurauksena heidän ammattioikeuksiaan on rajoitettu.

Tunnen heidän tapauksensa ja olen nähnyt kuinka lääketieteellisissä perusteluista, toimitetuista tieteellisestä tausta-aineistosta ja hyvistä hoitotuloksista huolimatta Valviran inkvisitio on tuominnut heidät polttavaksi roviolla vääräoppisina. Valviran päätökset eivät kestä myöskään juridista tarkastelua, minkä osoittaa mm. Olli Polon Valviralta saaman varoituksen kumoamien hallinto-oikeudessa.

Tiedän muiden kokemusten perusteella, että mahdollisuuteni puolustaa toimintaani ovat vähäiset. En luota Valviran puolueettomuuteen ja moraaliin. He eivät ole potilaan asialla, kuten eivät ole myöskään kaikki heidän käyttämänsä asiantuntijalääkäritkään.

Olen toimittanut Valviraan lääketieteelliset perustelut käyttämistäni hoidoista ja varaudun myös juridisen prosessin käynnistämiseen. Lääketieteelliset perustelut todennäköisesti sivuutetaan, kuten muidenkin tuomittujen osalta on tehty, ja juridinen tie on hidas.

Myös Itä-Suomen Aluehallintovirasto on todennut kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikan ja hoidon olevan valtakunnallisesti merkittävä asia, joten nyt AVI ja Valvira saavat mitä pyytävät; valtakunnallista keskustelua asiaan liittyen. Paras ja todennäköisesti ainoa puolustukseni on asioiden todellisen luonteen paljastaminen.

Tässä yhteydessä paljastan teille Valviran toimittaman selityspyynnön sisällön ja siihen liittyvän vastaukseni yleisen osuuden.

Tämän linkin kautta löydät alkuperäinen Valviran minulle 3.11.17 toimittaman selityspyynnön. Tämä on sama selityspyyntö, josta luin osan Youtube-videolla pyhäinpäivänä.

Tämän linkin kautta löydät ensimmäinen osan laatimastani ja toisella Youtube-videolla esittelemästäni 40 sivua pitkästä selvityksestä. Tästä selvityksestä on poistettu kliinisen farmakologian, yleislääketieteen ja endokrinologian asiantuntijoiden lausunnot ja niihin liittyvät potilaskohtaiset perustelut valituista hoitolinjoista. Julkaisen ne - tai ainakin olennaiset osat niistä – myöhemmin.

Selityspyynnöstä on peitetty potilastiedot, lakimieheni nimi sekä Valviran asiantuntijana toimineen yleislääketieteen erikoislääkärin nimi. Kliinisen farmakologian ja endokrinologian asiantuntijoiden nimet päätin paljastaa, koska heidän toimintansa ei ole ollut lääketieteellisesti perusteltua ja ovat mielestäni käyttäneet asemaansa väärin. He saavat vastata lausunnoistaan omalla nimellään.

Asiantuntijana toimineen yleislääketieteen erikoislääkärin lausunto on sitä vastoin tehty erittäin huolellisesti ja objektiivisesti. Tekstin sävy on pohtiva ja kollegiaalinen, useassa kohdin jopa toimintaani puolustava. Lausunnossa tärkeimpänä on nähty potilas ja hoidon vaikuttavuutta on arvioitu toteutuneiden haittojen ja hyötyjen perusteella.

Varsinkin endokrinologi Vehkavaaran lausunnossa on keskitytty etsimään hoitoon liittyviä teoreettisia riskejä ja hoidosta saatu hyöty on jäänyt huomioimatta tai sitä on jopa vääristelty.

Olen jättänyt selvitykseen kommenttini endokrinologi Pasi Salmelan vääristelevästä lausunnosta. Valvira ei saanut kyseiseen tapaukseen liittyen tehtyä tikusta asiaa, joten en ajatellut käsitellä Salmelan lausuntoa tämän tarkemmin.

Jätän asiantuntijana toimineen yleislääketieteen erikoislääkärin henkilöllisyyden paljastamatta, koska pelkään hänen joutuvan saman mustaan kollegiaalisuuteen liittyvän painostuksen ja vainon kohteeksi, johon olen itse joutunut. Se voisi vahingoittaa hänen uraansa ja aiheuttaa hänelle tarpeetonta henkistä kärsimystä. Hän on tehnyt työnsä hyvin, joten hän ei ole sitä ansainnut. Kunnioitan häntä kollegana ja tämä on tapani osoittaa se hänelle.

Minkä kunniani ja omatuntoni kautta oikeaksi vakuutan,

Kuopiossa 03.12.2017

LL Ville Pöntynen

Kommentit

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Valviran mahalasku

Pahempi kuin seksuaalirikollinen

Valviran muistinmenetys