Endokrinologiyhdistyksen bluffi paljastuu


Tässä blogikirjoituksessa osoitan, kuinka T3-hoito on oikein toteutettuna täysin turvallista, ja T3-hoidosta löytyy runsaasti laadukasta ja hoitoa puoltavaa tutkimustietoa.

Kaiken tämän tutkimustiedon Suomen Endokrinologiyhdistys on jättänyt tarkoitushakuisesti huomioimatta kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosoimista ja hoitoa käsittelevässä suosituksessaan. Suositus ei sisällä yhtään tieteellistä viitettä!

Siitä huolimatta Valvira on käyttänyt Endokrinologiyhdistyksen suositusta perusteena minulle  5.2.2018 antamalleen kirjalliselle varoitukselle. Valvira myös vihjaa varoitukseen liittyvässä päätöksessään, että muidenkin lääkäreiden tulisi noudattaa suositusta sitä kyseenalaistamatta.

Suomalaiset lääkärit arvostavat tutkittua tietoa, johon voivat perustaa potilaittensa laadukkaan ja turvallisen hoidon. T3-hoitoon perehtymättömien endokrinologien ennakkoasenteelliset mielipiteet eivät heille riitä. Tässä kirjoituksessa on kollegoiden pyytämää ja endokrinologien pimittämää tietoa T3-hormonista.T3-hormoni


Terve kilpirauhanen erittää sekä varastohormoni T4:sta (noin 80 % kilpirauhasen erityksestä) että aktiivista, tuman reseptoriin sitoutuvaa T3 hormonia (noin 20 % erityksestä) suoraan verenkiertoon. T3 hormoni on kehon oma, elintärkeä hormoni. Kilpirauhashormonien vaikutukset välittyvät vain T3-hormonin kautta, sillä varastohormoni T4 ei pysty sitoutumaan tuman reseptoreihin eikä se täten pysty aiheuttamaan kilpirauhashormonien vaikutuksia.(1)

T3-hormoni säätelee kehon aineenvaihduntaa, ja se mm. säätelee kehon lämpötilaa, vireyttä, vatsan toimintaa ja rasva-aineenvaihduntaa. T3-hormoni ilmenee kehon jokaisessa solussa. T3-hormonin puute kasvuaikana johtaa pysyviin neurologisiin ja kehityksellisiin häiriöihin. (2)

Suurin osa elimistön T3-hormonista muodostetaan kilpirauhasen ulkopuolella kudosten soluissa. Soluissa T4-hormoni muuntuu T3-hormoniksi dejodinaasientsyymien vaikutuksesta. Dejonaatiossa T4-hormonin neljästä jodista yksi otetaan pois, ja muodostuu T3-hormoni (3 jodia). Dejodinaasientsyymin nimi tulee tästä sen toiminnasta, de=pois, jodi=jodi ja aasi-pääte tarkoittaa entsyymiä. Dejodinaasi on siis entsyymi, jonka tehtävänä on napata kilpirauhashormonista yksi jodi pois ja muodostaa alemman jodimäärän hormonia. Dejodinaasientsyymit muuntavat T4-hormonia myös käänteiseksi rT3-hormoniksi, T3-hormoneja eteenpäin eri T2-hormoneiksi ja muiksi kilpirauhashormonien aineenvaihduntatuotteiksi. (3)
T3-hormonin turvallisuus

T3-hormoni on kehon oma hormoni, jota terve kilpirauhanen erittää suoraan verenkiertoon yötä päivää. Keholla on mekanismit säädellä T3-hormonin pitoisuutta ja eliminoida mahdollinen T3-hormoniylimäärä.

T3-hormonin haittavaikutukset liittyvät lähinnä liialliseen annostukseen, josta voi seurata esimerkiksi kohonnut pulssi ja kohonnut lämpötila. Nämä haitat häviävät kun hormoniylimäärä häviää, yleensä vuorokauden sisällä.

Synteettinen T3-hormoni on ollut markkinoilla vuodesta 1956 asti. Ensimmäisenä synteettinen T3-hormoni tuli markkinoille USA:ssa, mutta jo seuraavana vuonna, 1957, synteettinen T3-hormoni sai myyntiluvan Ruotsissa. Myyntilupa on yhä voimassa kyseisissä maissa, samoin kaikissa muissa Pohjoismaissa (paitsi Suomessa), Keski-Euroopan maissa ja useissa Etelä-Euroopan maissa. Euroopan ulkopuolella T3-hormonilla on myyntilupa lukuisissa maissa. (4,5)

Lääkkeiden haittavaikutuksia tilastoidaan kaikissa länsimaissa. Mikäli jollekin lääkkeelle ilmenee useita haittoja, tulee nämä haitat kirjata lääkkeen valmisteyhteenvetoon. Lääkkeiden haittavaikutusten raportointi ja haittojen merkitseminen valmisteyhteenvetoon on hyvin säädeltyä, ja lääkkeitä voidaan myös poistaa markkinoilta haittavaikutusten vuoksi. (6)

T3-hormonia ei ole tarvinnut säädellä saatikka poistaa yhdessäkään maassa koko sen 61-vuoden markkinoillaolon aikana. T3-hormonista ei ole yhtään pysyvää tai kuolemaan johtanutta haittailmoitusta EU:n lääkevalvontaviranomainen EMA:n tiedostoissa. Vertailun vuoksi EMA:n tiedostojen mukaan esimerkiksi kahvissakin oleva kofeiini on aiheuttanut 5 kuolemantapausta, masennuslääke essitalopraami on aiheuttanut 9 kuolemaan johtanutta haittaa ja verenohennuslääke warfarin (Marevan) on johtanut 145 kuolemaan johtaneeseen haittaan. T3-hormonilla on kaikkien haittatilastojen mukaan erittäin korkea turvallisuusprofiili verrattuna mihin tahansa muuhun lääkkeeseen. (7)

T3-hormoni ja raskaus


Kaikilla raskaana olevilla naisilla, joilla on terve kilpirauhanen, tämä kilpirauhanen erittää T3-hormonia verenkiertoon koko ajan – kuten tietysti erittää koko elinajan muutenkin. Kilpirauhashormonien riittävyys raskauden aikana on erittäin tärkeää sekä äidin että sikiön terveydelle. Äidin lieväkin kilpirauhasen vajaatoiminta raskauden aikana lisää esimerkiksi keskenmenon, korkean verenpaineen, raskausmyrkytyksen ja liian aikaisen synnytyksen riskiä (8). Äidin lievällä (subkliinisellä) kilpirauhasen vajaatoiminnalla on osoitettu olevan heikentävä vaikutus lapsen älyllisiin kykyihin (9).

T3-hormonilla ei ole yli 60-vuoden käytön aikana todettu haitallisia vaikutuksia sikiöön. USA:n lääkevalvontaviranomainen on luokitellut T3-hormonin raskauden aikana korkeimpaan turvallisuusluokkaan A, mikä tarkoittaa, että ei tunneta eikä ole todettu riskejä raskauden tai imetyksen aikana (4). FDA:n suosituksia usein seurataan muissa maissa, myös Suomessa.

Suomen Teratologinen tietopalvelu, joka antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä, on luetellut sivuillaan raskauden aikana haitalliset tai mahdollisesti haitalliset lääkeaineet. T3-hormonia ei mainita tässä listassa.(10)

Ruotsissa Tukholman maakäräjät (vastaa Suomen sairaanhoitopiirejä) on julkaissut sivuston lääkehaitoista. Sivuston nimi on Janusinfo ja sivusto on tarkoitettu hoitohenkilökunnan käyttöön, mutta sitä voivat vapaasti käyttää muutkin. Janusinfolla on oma osio nimeltään Läkemedel och fosterpåverkan (Lääkkeet ja niiden vaikutus sikiöön). Osiossa voi hakukenttään kirjoittaa lääkeaineen nimen, ja tuloksena tulee raportti kyseisen lääkkeen käytöstä raskauden aikana. Jos hakukenttään kirjoittaa Pohjoismaissa yleisimmän T3 lääkkeen kauppanimen Liothyronin, tulee raportti, jonka mukaan Liothyronin on turvallinen raskauden ja imetyksen aikana. Samoin jos hakukenttään kirjoittaa eläinperäisen lääkkeen nimen (esimerkiksi Armour Thyroid) tulee myös raportti, jonka mukaan lääke on turvallinen käyttää raskauden ja imetyksen aikana. (11)

Yhteenvetona voidaan todeta T3-hormonin olevan kehon oma aine jolla on hyvin vähän raportoituja sivuvaikutuksia, ja jolla ei ole 61-vuoden käytön aikana ilmennyt yhtään pysyvää tai kuolemaan johtavaa haittaa EU:n laajuisesti. Tiedossa ei ole myöskään yhtään kuolemaan johtanutta haittaa missään muussakaan maassa. T3-hormoni on kaikkien raskauden aikaista lääkitystä koskevien kansanvälisten ja Pohjoismaisten sivustojen mukaan turvallinen lääke käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vuonna 2016 Fimean lääkkeiden haittavaikutusrekisteriin ei kirjattu yhtään T3-hoitoon liittyvää haittatapahtumaa. Thyroxin-hoitoon niitä sitä vastoin liittyi. Vuoden 2017 tilastot eivät ole vielä valmistuneet.

Endokrinologiyhdistyksen suositus on tuhonnut kollegoiden uran

Endokrinologiyhdistyksen suositusta ovat kritisoineet T3-hoitoon perehtyneet kollegat sen julkaisemisesta alkaen (5.11.2014). Yli kolmen vuoden aikana Endokrinologiyhdistys ei ole tehnyt mitään muutoksia puutteelliseen suositukseensa. Syy tähän selviää, kun paljastan Endokrinologiyhdistyksen, Valviran ja PALKO:n välisen rakenteellisen korruption tulevassa blogikirjoituksessani. 

Sietämättömäksi asian tekee se, että Valvira ja sen käyttämät endokrinologian asiantuntijat ovat viitanneet juuri tähän suositukseen rajoittaessaan lääkäreiden ammattioikeuksia. Mikäli suositus korjattaisiin, tarkoittaisi se sitä, että Valviran T3-hoitojen vuoksi lääkäreille annetut rajoitukset olisivat perusteettomia. Valviran ylijohtaja Markus Henriksson ja johtaja Tarja Holi menettäisivät kasvonsa - ja toivottavasti virkansa - silmänräpäyksessä. Sitähän Endokrinologiyhdistys ei halua. Ei se pure kättä, joka sitä yksinoikeudella ruokkii. 


Toivon tämän kirjoituksen herättävän rakentavaa keskustelua Endokrinologiyhdistyksen laatiman suosituksen asemasta ja laadusta. 

Pyydän osoittamaan tieteellisen kritiikin suoraan minulle (ville.pontynen(at)laakarikeskuslupaus.fi), jotta voin tarkastaa tarvittaessa omat toimintatapani T3-hoitoa toteuttaessa. 

Tämän lisäksi minulle on teille jälleen lupaus: jatkossa paljastukset vain paranevat. Minkä kunniani ja omatuntoni kautta oikeaksi vakuutan,

Kuopiossa 16.2.2018


Ville Pöntynen
yleislääkäri

Lähteet:


1. van der Spek AH et al. The classic pathways of thyroid hormone metabolism. Molecular and Cellular Endocrinology. 2017 Jan. [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28109953

2. Kim B. Thyroid hormone as a determinant of energy expenditure and the basal metabolic rate. Thyroid, 2008 Feb;18(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18279014

3. Little AG. A review of the peripheral levels of regulation by thyroid hormone. Journal of Comparative Physiology B, Biochemical, Systems, and Environmental Physiology. 2016 Aug; 186(6)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27062031

4. USA:n yleisimmän T3 tuotemerkin Cytomelin tiedot USA:n lääkevalvontaviranomainen FDA:n sivujen kautta: https://www.drugs.com/pro/cytomel.html

5. Ruotsin lääkevalvontaviranomainen Läkemedelsverket, jonka sivuilta löytyvät kaikkien lääkkeiden myyntiluvan alkamisajankohta:https://lakemedelsverket.se/LMF/

6. Nurminen M-L. Lääkkeitä poistuu jatkuvasti markkinoilta haittavaikutusten vuoksi. Sic! Fimea 2015/2.

7. EU:n tietokanta epäiltyjä haittavaikutuksia koskevista ilmoituksista. http://www.adrreports.eu/fi/search_subst.html#

8. Liu H et al. Maternal subclinical hypothyroidism, thyroid autoimmunity, and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. Thyroid 2014 Nov;24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25087688

9. Murphy NC et al. The effect of maternal subclinical hypothyroidism on IQ in 7- to 8-year-old children: A case-control review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2015 Oct;55(5)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26058422

10. Teratologinen tietopalvelu – äidin lääkeneuvonta http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx

11. Janusinfo. Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Janusmed fosterpåverkan. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-fosterpaverkan/

Kommentit

 1. MAHTAVAA ja ISO KIITOS jaksamisesta! Kukaan ei olisi koskaan uskonut muutama vuosi sitten millainen farssi tästä kaikesta syntyi. Läääkärit menettivät oikeiuksiaa, potilaat menettivät hoitonsa ja elämänlaatunsa. Kukaan ei olisi uskonut, että suomessa voisi olla näin järkyttävää vallankäyttöä, pelkästään isojen egojen takia.

  Ukon kuintenkin että tulee aika, jotta T3 lääkityksen saajat voivat luottaa saavansa hoitoa asianmukaisesti. Pelkäämättä, että menettävät lääkärinsä tai lääkityksensä. Eikä tarvitse valmistautua lähtöön ulkomaille, saamaan lääkitystä ja hoitoa. Varsinainen sivistysvaltio.

  Voimia taisteluun järjetöntä egoistisuutta vastaan <3

  VastaaPoista
 2. Hei,

  Kun pyrit tuomaan esille näkemystä, että kansainvälisesti ajateltaisiin eri tavalla kuin Suomen asiantuntijajärjestössä, oikeastaan asia ei ole niin.

  Esimerkkinä katsoin alan arvostetuimman järjestön, American Association of Clinical Endocrinologists suositusta hypotyreoosista. Ne löytyvät kaikille avoimesti sivuilta www.aace.com. Siellä mm. selvästi sanotaan, että "L-thyroxine and L-triiodothyronine combinations should not be administered to pregnant women or those planning pregnancy (upgraded because of potential for harm of hypothyroxinemia during pregnancy". Tämä viittaa samaan asiaan, mihin alan asiantuntija myös sinua koskevassa lausunnossaan viittaa, eli turvallista on hoitaa pelkällä tyroksiinilla raskauden aikana, eikä siihen pidä sotkea T3-hoitoa edes osana, koska sikiön terveys menee aina äidin hyvinvoinnin edelle (ja koska äidin terveys ei sinänsä vaarannu pelkän T4-hoidon aikana).

  Minusta sinulla menee nyt asian opetus ihan ohi, kun yrität keskittyä kritisoimaan suomalaista asiantuntijajärjestöä, jonka ainoa intressi on varmistaa hyvä ja turvallinen hoito suomalaisille. Mitään ristiriitaa yleisempiin amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin suosituksiin ei ole.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. On erittäin tarpeellista hoitaa liotyroniinilla raskauden aikana. Aikuisväestöllä on paljon muunnosongelmaa. Miksei olisi sikiöilläkin?

   https://hypotyreoosi.wordpress.com/2017/05/27/vieraskirjoitus-raskaana-olevat-kilpirauhasen-vajaatoimintapotilaat-eivat-saa-valttamatonta-t3-hormonia/

   Poista
  2. American Association of Clinical Endocrinologists ei anna mitään viitettä väitteelleen, että T3-hormonia ei tulisi käyttää raskauden aikana. Syykin on selvä: mitään viitettä ei ole olemassa. Tässä viitettä ei edes yritetä antaa.

   Vuonna 2012 yhdysvaltalainen The Endocrine Society julkaisi suosituksen kilpirauhashäiriöistä raskauden aikana. Tässä suosituksessa väitetään myös, ettei T3-hormoni sovellu raskauden aikana, ja väitteen perässä on viite numero 135. Kyseinen viite on valeviite, jossa ei edes mainita T3-hormonia. Eräs kilpirauhaspotilas oli kirjeenvaihdossa asiasta The Endocrine Societyn kanssa jo vuonna 2012 ja julkaisi koko kirjeenvaihdon potilaspalstalla.

   Endokrinologian kansainvälisten suositusten tieteellinen evidenssi T3-hormonista raskauden aikana voidaan tiivistää seuraavasti: joko ei viitettä ollenkaan tai valeviite. Lisäksi T3-hormonin mahdollinen biologinen haittamekanismi puuttuu. Tulen julkaisemaan aiheesta lisää blogikirjoituksissa.

   Poista
  3. Samuli, minä sain Thyroxin-lääkityksen raskausaikana kilpirauhasarvojen heitettyä häränpyllyä. Lääkityksestä huolimatta paisuin kun ilmapallo koko raskauden ajan enkä pystynyt kävelemään kuin n. kymmenen askelta päivässä, sillä jalkasärky oli niin massiivista. Oppikirjoissa, joita käytetään terveydenhoitajien kouluttamiseen, luetellaan pieni murto-osa niistä raskausajan vaivoista, joita minulla oli. Synnytystä käynnistettiin viikon verran ennen kuin alkoi tapahtua, ja siinä vaiheessa lapsivettä oli jäljellä enää ruokalusikallinen ja lapsi oli hyvin laiha ja ryppyinen kuin krokotiili syntyessään. Jos väität, että tämä tällainen on turvallisempaa vauvalle kuin se, että äidin vajaatoiminta olisi hoidettu asiallisesti kuntoon jo ennen raskautta, niin pyydän ystävällisesti perustelemaan väitteesi huomattavasti paremmin.

   Poista
 3. "Haittarekistereillä lääkkeen turvallisuuden perustelu ei koskaan ole kovin fiksua. Niistä kun ei koskaan tiedä, mitä on jäänyt raportoimatta, mitä muita sekottavia tekijöitä on ollut."

  Kannattaa lukea tämä vastuuvapauslauseke EU:n epäiltyjen lääkehaittojen ilmoitussivustolta:

  http://www.adrreports.eu/fi/disclaimer.html

  Eipä voi paljoa lääketehtaiden tekemään tutkimukseenkaan luottaa lääketurvallisuutta arvioitaessa:

  https://www.sitruunakustannus.fi/tappavat-laumlaumlkkeet-ja-jaumlrjestaumlytynyt-rikollisuus.html

  https://www.sitruunakustannus.fi/tappava-psykiatria-ja-laumlaumlkinnaumln-harha.html
  "T3-hormonista ei ole yhtään pysyvää tai kuolemaan johtanutta haittailmoitusta EU:n lääkevalvontaviranomainen EMA:n tiedostoissa. Vertailun vuoksi EMA:n tiedostojen mukaan esimerkiksi kahvissakin oleva kofeiini on aiheuttanut 5 kuolemantapausta, masennuslääke essitalopraami on aiheuttanut 9 kuolemaan johtanutta haittaa ja verenohennuslääke warfarin (Marevan) on johtanut 145 kuolemaan johtaneeseen haittaan. T3-hormonilla on kaikkien haittatilastojen mukaan erittäin korkea turvallisuusprofiili verrattuna mihin tahansa muuhun lääkkeeseen. (7)"

  Ville, löysin kaikkien yllä näkyvässä siteerauksessa mainittujen lääkkeiden kohdalta huomattavasti enemmän kuin sinä fatal- merkintöjä eli ilmoituksia kuolemaan johtaneista tapahtumista. Esimerkiksi warfariinin kohdalla cardiac disorders- ryhmässä on tällä kirjoitushetkellä 332 fatal- merkintää. Essitalopraamin kohdalla samaisessa ryhmässä näkyy 187 fatal- merkintää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos Aki!

   Tiivistettynä todettakoon, että mikä tahansa lääke on VÄÄRIN KÄYTETTYNÄ vaarallinen, osa lääkkeistä myös oikein käytettynä.

   T3-valmisteet ovat vastaavasti OIKEIN KÄYTETTYNÄ turvallisia. Tämän lisäksi kyseessä on elimistön oma hormoni eikä elimistölle vieras kemikaali.

   Poista
 4. KIITOS Ville T3-lääkityksen oppitunnista, toivottavasti endokrinologit eli ENDOt ja varsinkin VEHKAVAARA ja tietysti myös KNUTAR käyvät nyt lukemassa ahkerasti blogiasi. Kyllä olisi jo ENDOjenkin aika oppia hoitamaan potilaitaan T3-lääkkeillä. Ei T3-hoito ole mitään tähtitiedettä, niin kuin ENDOt yrittävät väittää.

  Tai noh, jos ei ole ensimmäistäkään potilasta T3 lääkkeellä hoitanut, niin saattaapi se ENDOja pelottaa. Ensimmäisenä ENDO ihmetteleepi, kun TSH painuu alas T3 lääkkellä???? EDOt eivät ymmärrä, että kun purkista saadaan T3-hormonia, niin yllätys yllätys ei stimuloivaa hormonia (TSH) tarvitakaan.

  Onneksi gynekologit eivät ole yhtä TYHMIÄ kuin ENDOt.

  Ajatelkaa mitä tapahtuisi, jos gynekologit olisivat yhtä tyhmiä kuin ENDOt. He tekisivät kanteluja E-pillereitä määräävistä kollegoista, sen vuoksi, että oma hormonitoiminta hiipuu E-pillereiden seurauksena. Kun gynekologi antaa naiselle E-pillerit, NIIN HE TIETÄVÄT (JA POTILAAT TIETÄVÄT), että ulkopuolelta annettavien hormonien seurauksena munasarjan oma hormonituotanto hiipuu.

  KUKA KERTOISI TÄMÄN ASIAN ENDOILLE, että jos hormonia otetaan purkista, niin stimuloivaa hormonia TSH EI TARVITA. Ajatelkaa, että KEHOKIN TÄMÄN TIETÄÄ mutta ENDOt ei.

  Ja näille TUNAREILLE tulisi VALVIRAN mielestä antaa koko T3-lääkehoito. NO HUH HUH.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos Anne kommentista!

   Pitää muistaa, että tieteellisen tutkimuksen rinnalle tarvitaan myös käytännön kliinistä kokemusta. On totta, että monella endokrinologilla on liian vähän tai ei lainkaan kokemusta T3-hoidosta. Silloin ei osaa myöskään suhtautua tarvittavalla kritiikillä muualta - kuten USA:sta - annettuihin lausuntoihin ja suosituksiin.

   T3-hoidon aikaiseen matalaan TSH-arvoon palaamme vielä tulevissa blogikirjoituksissa. Korjaan silloin käsitystäsi matalan TSH-arvon syystä.

   Poista
 5. Lupus MDS, kiitos kommentistasi.

  Emme kylläkään tiedä, mistä olet löytänyt väitteesi. Kävimme nyt uudestaan EU:n lääkeviraston EMAn haittatilastot. Blogikirjoituksen haun tein marraskuussa 2017, ja julkaisin kirjoituksen silloin Lupauksen sivuilla. Päätin nostaa sen tähän blogiin näkyville.

  EMA on tällä välin muuttanut raportointinsa ulkonäköä, mutta kyllä sieltä tiedot löytyivät. Liothyronin on mukana kahdessa kuolematapauksessa vuonna 2015, muihin kuolematapauksiin liothyroninia ei ole yhdistetty. Ne kaksi on raportoitu erikseen peräkanaa, mutta lääkelistan perusteella kyseessä on yksi ja sama tapaus.

  Kuolinsyy tässä vuoden 2015 kahteen kertaan raportoidussa tapauksessa (ilmoituspäivät 06/02/2015 ja 13/02/2015) on itsemurha. Käytössä olleet lääkkeet kun itsemurha suoritettiin: Linaclotide, Amitriptyline, Diclofenac, Escitalopram, Gapabentin, Hydrocodone bitartrate, Paracetamol, Liothyronine, Lubiprostone, Ondansetron, Sertraline, Tramadol ja Zolpidem.

  Tällaisen lääkekasan avulla onnistuttiin tekemään itsemurha. Vielä marraskuussa itsemurhat oli raportoitu erikseen omassa sarakkeessaan. En ottanut itsemurhia mukaan minkään lääkkeen haittatilastoon omassa kirjoituksessani (en myöskään warfariinin), sillä itsemurhassa on kyseenalaista, onko kyseessä lääkehaitta ja itsemurhien lääkkeiden lukumäärät ovat usein niin isoja kuten tässäkin tapauksessa, että niistä ei oikein saa tolkkua mikä aiheutti mitäkin.
  Itsemurhat olikin vielä syksyllä raportoitu erikseen, nyt jostakin syystä en löytänyt omaa saraketta itsemurhille, vaan ne olivat muiden joukossa.

  Tässä on siis yksi ja ainoa Euroopan lääkeviraston haittasivuilta löytyvä kuolemantapaus, jossa liotyroniini on ollut muiden lääkkeiden mukana käytössä kuolinhetkellä. Jokainen voi katsella lääkelistaa ja miettiä, mikä osuus milläkin lääkkeellä mahtoi olla itsemurhan onnistumiseen.

  Olen itse sillä kannalla, että itsemurhat pitäisi yhä raportoida erikseen omassa sarakkeessaan. Näin nekin tulisivat raportoiduksi ja niillä olisi tutkimuskäyttöä, mutta eivät sekoittuisi itse lääkkeen aiheuttamaan haittaan. Väitän siis yhä, että liotyroniinilla ei ole yhtään ainoaa raportoitua kuolemaan johtanutta lääkehaittaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos Ville tyhjentävästä vastauksesta. Tämä setä Samuli (ilmeisesti joku onneton ENDO) yritti samaa juttua kuin ravintolisien kohdalla. Lehtien sensaatiojuttujen lööpeissä väitetään usein ravintolisien aiheuttaneen, milloin mitäkin vaarallisia haittavaikutuksia. Kun sitten asiaa tarkastellaan lähemmin, niin taustalta löytyy joku tai joitakin lääkkeitä, joiden haittavaikutuksiin kuuluu juuri ko. haitat, joista sitten syytetään ravintolisiä. Tässä tapauksessa setä Samuli yritti vierittää muiden lääkkeiden haitat T3-lääkkeelle.

   Hyvä Ville, kyllä on kovaa työtä vastata noiden Valviran perskärpästen olemattomiin kommentteihin. Mutta jos on oma lehmä ojassa, niin kuin setä Samulilla, niin on pakko jotakin lokaa yrittää heittää turvallisen T3-lääkkeen päälle.

   Poista
  2. Yksinkertaisen ihmisen logiikkaa - kun Oikeusasiamies on todennut PALKOn "lausunnon" lain vastaiseksi, on myös siihen nojaava lausunto lain vastainen. Kun Valvontalautakunnalle annetussa lausunnossa - vaikkakin liitteenä - on tämä lain vastainen lausunto, on Valvontalautakunnan päätös tyhjän päällä. Kantelu Oikeusasiamiehelle - olen varma - pilkkoo tämän ketjun osiinsa - Valviran eväät on syöty. Miten tämä näkyy jatkotoimissa, jää nähtäväksi, mutta positiivisella mielellä odotan muutosta

   Poista
  3. Ville, kun selaan tuolta haittatietokannasta (lähdeluettelostasi lähteen numero seitsemän linkin kautta) reaction groups- välilehtiä niin löydän Liothyroninin kohdalta fatal- merkintöjä useita. Selaankohan minä päin honkia noita tilastoja, vai mikä on, kun ne eivät täsmää tuon kirjoittamasi yhden kuolemantapauksen kanssa? Mistä muuten saa tietoon mahdolliset muut käytössä olleet lääkkeet ilmoitetuissa kuolemantapauksissa?

   Poista
  4. Kyllä ottaa päähän, että tuollaiset Akit ja setä Samulit täällä ottaa kantaa T3-lääkitykseen, kun eivät tiedä mitään koko T3-lääkkeestä tai sillä hoitamisesta. Puhumattakaan siitä, kuinka tehokas se on monille kilpirauhaspotilaille, joten HÄVETKÄÄ.

   T3-lääkkeen haitat ovat lillukanvarsia verrattuna moneen käsikauppalääkkeeseen. Vesikin on vaarallista, jos sitä juo liikaa, joten jättäkää joT3- lääkkeen haitoista puhuminen. Itseltäni lähti T3-lääkkeellä lapsuudesta asti kärsimäni sydämen rytmihäiriöt pois. Lääkäri yritti vaihtaa T3-lääkkeeni tilalle Thyroxin-lääkkeen, ehdin ottaa sitä muutamana päivänä, josta seurasi rajut rytmihäiriöt. Joten palasin takaisin T3-lääkkeeseen, nyt on takan jo yli kuusi vuotta T3-lääkkeen kanssa ja vointi on loistava. Toki joudun hommaamaan lääkkeeni ulkomailta, kun tämä SOTA täällä Suomessa jatkuu, mutta eiköhän tuo kiista vielä käänny kilpirauhaspotilaiden voitoksi, kun nuo Valviran tantat saadaan kuriin.

   VOIMIA VILLE, sinä olet kaikkien kilpirauhaspotilaiden sankari, joten koeta jaksaa.

   Poista
  5. Kiitos Aki aktiivisuudesta!

   Olemme perehtyneet haittatietokantaan kommenttisi jälkeen tarkemmin. Haittatietokannan ulkonäkö ja hakuominaisuudet ovat muuttuneet marraskuun jälkeen, minkä vuoksi käymme tietokantaa läpi uudestaan. Julkaisemme myöhemmin tarkemman raportin haittatilastoista.

   Emme ole edelleenkään löytäneet vakavia haittatapahtumia, jotka pystyttäisiin yhdistämään asianmukaisesti toteutettuun T3-hoitoon. Löytämissämme tapauksissa mukana on ollut aina sotkevia tekijöitä, kuten muita lääkkeitä (esim. warfarin) tai usealla lääkevalmisteella tehty itsemurha.

   Näistä siis tarkemmin tulevassa kirjoituksessa.

   Poista
  6. Anne Virtanen, ymmärräthän, että otin kantaa T3-lääkkeen kohdalla vain haittatietokannasta löytyviin ilmoituksiin. En sen takia, että haluaisin varsinaisesti nostaa haittoja esiin, vaan sen takia, että haittatietokannasta minun löytämäni tiedot eivät täsmänneet Villen ilmoitukseen, ja myös sen takia, että kiinnostaa penkoa noita vakavia haittailmoituksia tarkemmin, mitä niissä oikeasti on tapahtunut.

   Olen e-h-d-o-t-t-o-m-a-s-t-i Ville Pöntysen (ja muiden samankaltaisesti potilaita hoitavien lääkäreiden) ja "T3-potilaiden" puolella kilpirauhasasioissa tässä täysin järjettömässä lääkäri-/viranomaismyllytyksessä. En siis itsekään usko, että kukaan on kuollut pelkästään T3-lääkkeen mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin. Sen takia myös kyselin, mistä saa tarkemmat tiedot näistä haittatietokannan fatal- merkinnöistä.

   Anne, olen iloinen siitä, että T3-lääke toimii sinulla todella hyvin, mutta erittäin pahoillani todellakin tästä suomalaisesta tyylistä hoitaa asioita myös kilpirauhasasioissa.

   Poista
 6. Nimimerkki Eljiin antamista linkeistä löysin MD Jeffrey Dach:n kirjoituksen. Hän kirjoittaa mm. näin:

  Potilaani ihmettelevät: "Miksi endokrinologini ei kuuntele minua?" Monet näistä potilaista ovat todella lakanneet käymästä endokrinologin vastaanotolla, koska heitä ei ole kuunneltu, eikä hoidettu yksilöllisesti. Heille on tarjottu "kaikille sopiva" T4-only lääkitys annoksella, joka pitää TSH:n viitealueella. Nämä toivottomat potilaat tulevat vastaanotolleni, jossa vaihdamme levotyroksiinista eläinperäiseen kilpirauhasvalmisteeseen. Käytän potilaillani valmistetta, joka sisältää 38 mcg T4 ja 9 mcg T3 tablettia kohden. Saman suhteen tuottaa normaali kilpirauhanen.

  Näin maallikkona täytyy ihmetellä sitä, että jos hypotyreoosin hoito on niin helppoa ja suoraviivaista, että kaikille sopii sama lääke, jonka annostus määritellään yksinkertaisen TSH-testin perusteella, niin mihin siinä tarvitaan huippukoulutettua erikoislääkäriä?

  Samasta lähteestä silmiin osui myös mielenkiintoinen kohta, jossa kerrotaan, että ATA (American Thyroid Association) saa huomattavaa taloudellista tukea lääkeyhtiöiltä, kuten Pfizer, AbbVie, ja Akrimax, jotka valmistavat levotyroksiinia (T4), joka taas on ATA:n suosituksissa "standardi hoito". Nämä on tosiaan kerrottu avoimesti ATA:n sivuillakin. Nykyään ATA kuitenkin jo hyväksyy eläinperäiset lääkkeet.


  Artikkelin yhteenveto alkuperäiskielellä:

  Errors in Modern Thyroid Endocrinology are understandable considering the corrupting influence of industry funding of thyroid endocrine societies, meeting, research and key opinion leaders. The main error is dogmatically insisting the TSH stay within the reference range when TSH suppression may be required for adequate therapy. The second error is dogmatically insisting on T4 monotherapy when natural desiccated thyroid (containing both T3 and T4) is more effective and safer than T4 monotherapy.

  Artikkeli löytyy täältä: http://jeffreydachmd.com/2017/09/errors-modern-thyroid-endocrinology/

  Sitten on pakko vielä anekdoottina kertoa, että eräs suomalainen endokrinologi kysyi potilaalta onko eläinperäinen kilpirauhasuute tehty sian vai naudan kilpirauhasesta. Ja väitti sitten, että synteettinen T4 on huomattavasti puhtaampaa, kun jostakin (likaisesta) eläimestä uutettu valmiste. Mitähän tästä olisi mieltä esimerkiksi Nature Throidin valmistaja, joka kertoo tuotteestaan näin:

  Trusted for more than 80 years, Nature-Throid was released in the 1930s, making it one of the first available medications for hypothyroidism. To date, Nature-Throid has never been FDA recalled for inconsistent T4 or T3 hormones. The hypoallergenic and affordable medication is still in high demand by doctors and patients alike.

  VastaaPoista
 7. Huomaathan vastaukseni alempana kommenteissa.

  Mukavaa päivää!

  VastaaPoista
 8. Kiitos tästä. Tämä olikin mielenkiintoinen kirjoitus. Paljon on lääkkeistä opittavaa. Tämän voisin jakaa kollegoilleni. Varmasti aiheuttaa paljon keskustelua.
  https://www.laakintavaline.fi/sairaalat

  VastaaPoista
 9. Miksi tämä puuttinin velipoika on päässyt meitä kiduttamaan

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Valviran salattu elämä

Ensimmäinen ilmianto